Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Senatu

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Senatu (kadencja 2020 - 2024)

Rektor

prof. dr hab. Jacek Popiel

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnieni na stanowiskach profesora lub profesora uczelni

dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Wojciech Bałus
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Roman Sosnowski
Wydział Filologiczny
dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ
Dziekan, Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. UJ
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
Wydział Chemii
dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ
Wydział Biologii
prof. dr hab. Przemko Kwinta
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Elżbieta Pękala
Wydział Farmaceutyczny
prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Wydział Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. Robert Kłosowicz
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Jolanta Jura
Dziekan, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
prof. dr hab. Bolesław Domański
Wydział Geografii i Geologii
prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
dr Danuta Earnshaw, prof. UJ
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesora lub profesora uczelni

dr Tomasz Bochenek
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr Maja Kosecka-Strojek
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dr hab. Marcin Grabowski
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dr Małgorzata Kutera
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr Anna Rokicińska
Wydział Chemii
dr inż. Rafał Ważny
Małopolskie Centrum Biotechnologii

Przedstawiciele Studentów

Katarzyna Jedlińska
Przewodnicząca Samorządu Studentów
Wydział Prawa i Administracji
Antoni Chętko
Wydział Prawa i Administracji
Ryszard Feret
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Lekarski
Michał Lis
Wydział Historyczny
Bartłomiej Mikołajczyk
Wydział Polonistyki
Katarzyna Węgrzyn
Wydział Biologii
Anna Rudzińska
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Dydaktycznej
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów

mgr Maciej Wcisło
Wydział Polonistyki, Prezes TD UJ

Przedstawiciele Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi

mgr Iwona Bieda-Franas
Wydział Chemii
mgr Dorota Kwapisz
Kierownik Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM
mgr Piotr Szumliński
Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

Prorektorzy i Dziekani UJ zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)

Prorektorzy

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. Dorota Malec
Prorektor UJ ds. współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Armen Edigarian
Prorektor UJ ds. dydaktyki
prof. dr hab. Jarosław Górniak
Prorektor UJ ds. rozwoju
prof. dr hab. Piotr Jedynak
Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej
prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prorektor UJ ds. badań naukowych

Dziekani

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ
Wydział Filozoficzny
prof. dr hab. Stanisław Sroka
Wydział Historyczny
dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek
Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Wojciech Macyk
Wydział Chemii
dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz, prof. UJ
Wydział Biologii
prof. dr hab. med. Maciej Małecki
Wydział Lekarski
prof. dr hab. Jacek Sapa
Wydział Farmaceutyczny
dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ
Wydział Nauk o Zdrowiu
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
prof. dr hab. Marek Drewnik
Wydział Geografii i Geologii

Goście zaproszeni z głosem doradczym (bez prawa do głosowania)

prof. dr hab. Karol Musioł
Rektor poprzednich kadencji
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Rektor poprzednich kadencji
mgr Monika Harpula
Kanclerz UJ
mgr Joanna Nikodemowicz
Zastępca Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum
mgr Teresa Kapcia
Kwestor UJ
mgr Dorota Kłyś
zastępca Kwestora UJ ds. Collegium Medicum
dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ
Pełnomocnik Rektora UJ ds. projektów strategicznych
dr hab. Agnieszka Pac
Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia
dr hab. Przemysław Żukowski, prof. UJ
Dyrektor Archiwum UJ
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
Dyrektor Muzeum UJ
dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ
Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Profesor Honorowy UJ
dr hab. Beata Baran-Wesołowska
Prezes Towarzystwa Asystentów UJ
prof. dr hab. Jan Białczyk
Przewodniczący ZNP w UJ
dr Jerzy Serwacki
Przewodniczący NSZZ "Solidarność" UJ
prof. dr hab. Antoni Czupryna
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników UJ CM i Uniwersyteckich Podmiotów Leczniczych
dr hab. Mirosław Krośniak
przedstawiciel NSZZ "Solidarność" w UJ Collegium Medicum
dr Przemysław Tacik
przedstawiciel Komisji Tymczasowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza
Jan Piotr Sulima
Przewodniczący Rady Kół Naukowych UJ
Magdalena Herman
Wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
mgr inż. Romuald Marek
Audytor Wewnętrzny UJ
mgr Monika Ziejka-Shon
Audytor Wewnętrzny UJ
mgr Adrian Ochalik
Kierownik Biura Prasowego UJ
dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Redaktor Naczelny Kroniki UJ
mgr Rita Pagacz-Moczarska
Redaktor Naczelna miesięcznika Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater”
mgr Kinga Drechny-Mucha
Dyrektor Centrum Promocji i Komunikacji UJ

Obsługa Senatu

mgr Agnieszka Bertman-Wierzchowska
Kierownik Biura Rektora
mgr Lucyna Nycz
Biuro Rektora
mgr Małgorzata Siecińska
Biuro Rektora
mgr Mateusz Szczerba
Sekretarz Rektora UJ
mgr Iwona Gajda
Kierownik Działu Usług Informatycznych
mgr Piotr Maślany
Dział Usług Informatycznych
Wojciech Gruza
Dział Usług Informatycznych
mgr Michał Pysz
Z-ca Kierownika Sekcji Systemów Obsługi Studiów CRSZ
Wojciech Grzybowski
Akustyk - Dział Administrowania Nieruchomościami
Arkadiusz Celary
Akustyk - Dział Administrowania Nieruchomościami